Stamtavla Rosa Rugosa
Utställning Domare Datum Resultat Titel NOM BIV
2016
Östkatten Åsa Carnebrand 9 okt Champion
MSK Glen Sjöbom 3 sept CAC  
2013
Uppsala Kattklubb Sebastian Pruchniak 12 maj CAC  
Uppsala Kattklubb Maud Olsen Johanson 11 maj EX 2  
Stockholms Kattklubb Fraga Guzman 31mars EX 2  
Östkatten Nyköping Raymond A Saetre 3 mars EX 1
Järva Kattklubb Lena Nordström 20 jan EX 2  
Järva Kattklubb Veikko Saarela 19 jan EX 1