Jag, Kerstin och min man Conny bor i Hestra i Småland. Här bor vi och våra vackra katter 1 Birma och 8 Sibirer. Vi har ständigt nya projekt, vi försöker hela tiden förbättra för oss. Det senaste är en rastgård till katterna men de tycker ändå att gräset är grönare på andra sidan. Vi ska bygga ut den i vår