Jag, Kerstin och min man Conny bor I Söderköping. Här bor vi och våra vackra katter 1 Birma och 5 Sibirer. Vi har ständigt nya projekt, vi försöker hela tiden förbättra för oss. Det senaste är en rastgård på ca 300 kvm till katterna men de tycker ändå att gräset är grönare på andra sidan.