Chelsea
Bixby Lane Lindsay Christie Okay Sharon Amber
5 juli 1 vecka 2 veckor 3 veckor 4 veckor 5 veckor 6 veckor 7 veckor 8 veckor 9 veckor 10 veckor 11 veckor 12 veckor
68 152 226 322 420 584 671 823 995 1055 1205    
12 dagar
4,5 veckor
8 veckor
veckor
   
   
veckor
   
   
veckor
   
   
veckor