Nu har vi kattungar titta under kullar och de kullar som är längst ner.

Under tiden kan du läsa det som står i den här länken om det är första gången du ska köpa kattunge

Vi säljer kattungar som är MINST 14 veckor unga
De är veterinärbesiktigade
De är chipmärkta och vaccinerade 2 gånger
De är registrerad i Sverak och har stamtavla
De har en doldafelförsäkran i Sveland

Det är också viktigt att DU/NI som köper försäkrar er kattunge innan den lämnar vårt hem
Jag har rätt att välja den eller de som jag anser ger vår kattunge de rätta förutsättningarna för ett forsätt bra liv